Dlaczego warto inwestować z Aegon?
 Oceń wpis
   

    Dostęp do starannie wybranych funduszy
 

Fundusze z naszej oferty lokują swoje aktywa w starannie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne zarządzane przez najlepsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz renomowane instytucje finansowe o światowym zasięgu.

Ich selekcji, spośród wszystkich dostępnych na rynku, dokonuje Komitet Inwestycyjny AEGON.
   Jeden program - wiele różnorodnych funduszy
 

W obrębie jednego produktu można wybrać fundusze, których aktywa są lokowane w fundusze inwestycyjne zarządzane przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy instytucje finansowe.

W ramach programów inwestycyjnych AEGON istnieje możliwość zainwestowania w fundusze o zróżnicowanym poziomie potencjału zysku i ryzyka:

    * fundusze rynku pieniężnego,
    * fundusze obligacji,
    * fundusze stabilnego wzrostu,
    * fundusze zrównoważone,
    * fundusze akcyjne.

W swojej ofercie AEGON posiada również fundusze nowego typu, takie jak fundusze funduszy czy sektorowe.

Dajemy Ci dostęp zarówno do funduszy polskich jak i zagranicznych. Dzięki temu masz możliwość inwestowania w fundusze reprezentujące różne regiony świata: od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzące Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej oraz rodzimy rynek polski.

Dzięki tej różnorodności minimalizujesz ryzyko związane z inwestycją.
   Zarządzanie inwestycją
 

W ciągu trwania programu inwestycyjnego można dostosowywać na bieżąco skład portfela funduszy do zmian na rynku poprzez:

    * transfery środków,
    * zmiany alokacji przyszłej składki.

Zlecenia można składać:

    * na formularzach papierowych,
    * faksem,
    * przez Internet.

Ta ostatnia opcja pozwala szybko reagować na to, co dzieje się na rynku.
   Jawność kosztów
 

Wszystkie opłaty wymienione są na polisie oraz widoczne na koncie w aplikacji Twój Rachunek, dostępnym po zalogowaniu się w Internecie.
   Produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału
 

Jeśli chcesz mieć możliwość zysków, a równocześnie gwarancję, że nie stracisz zainwestowanego kapitału niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych możesz wybrać produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału.
   Twój Rachunek - stały dostęp do informacji przez Internet
 

    * Aplikacja internetowa "Twój Rachunek" pozwala w każdej chwili sprawdzić stan konta oraz historię transakcji.
    * "Twój Rachunek" umożliwia również składanie zleceń transferów i zmiany alokacji składki oraz kontaktowanie się z AEGON poprzez wysyłanie wiadomości.

   Analiza Finansów Osobistych
 

Nasi Specjaliści dysponują wiedzą i odpowiednimi narzędziami, aby przeprowadzić analizę finansów osobistych, na podstawie której:

    * można się dowiedzieć jak osiągnąć zamierzone cele finansowe,
    * wybrać odpowiedni do potrzeb i aktualnych możliwości produkt,
    * przyjąć strategię inwestowania w zależności od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka.

   Opcje ochronne
 

Programy inwestycyjne AEGON mają przede wszytkim charakter inwestycyjny. Ochrona ubezpieczeniowa polega na wypłacie aktualnej wartości rachunku albo sumy wszystkich wpłat (w zależności, która z powyższych kwot jest wyższa), w przypadku wystąpienia określonego w umowie “zdarzenia ubezpieczeniowego” .

Można jednak dodatkowo ubezpieczyć się, zawierając umowę dodatkową.

Dostępne opcje ubezpieczeniowe to:

    * terminowe ubezpieczenie na życie
    * ubezpieczenie na wypadek śmierci, całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem
    * terminowe ubezpieczenie na życie - ochrona inwestycji.

Każda z umów jest zawierana na określoną sumę ubezpieczenia i opłacana odrębną składką, która nie ma wpływu na wartość inwestycji.
   Wpłaty jednorazowe i systematyczne
 

W ofercie AEGON można wyróżnić:

    * program inwestycyjny ze składką regularną (przeznaczony dla pragnących zgromadzić środki na określone cele)
    * program inwestycyjny ze składką jednorazową (dla Tych, którzy mają już kapitał i chcą go efektywnie pomnażać).
    * program inwestycyjny z systematycznymi wypłatami (dla Tych, którzy już zgromadzili kapitał i chcą z niego korzystać).

Dodatkowo do wyboru są cztery waluty, w których można inwestować:

    * polski złoty (PLN),
    * dolar amerykański (USD),
    * euro (EUR)
    * frank szwajcarski (CHF).

      Ponadto w Multi programach AEGON w obrębie jednego produktu wpłacając złotówki możesz wybierać spośród funduszy zarówno polskich jak i zagranicznych nominowanych w  4 walutach (PLN, USD, EUR, CHF).

   Korzyści prawne i podatkowe
 

    * Program inwestycyjny jest zawierany na czas nieokreślony. Dzięki temu podatek od zysków kapitałowych potrącany jest tylko raz, na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych.
      W banku podatek pobierany jest każdorazowo w chwili upływu terminu lokaty.
    * Dokonując transferów w ramach programu inwestycyjnego nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, który wymagany jest gdy przenosisz środki  pomiędzy funduszami znajdującymi się w ofercie różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
    * W produktach strukturyzowanych środki wypłacone w ramach umowy nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.
    * Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz w 75% nie podlega egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym (nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych).

Komentarze (0)
Pomimo szalejącego kryzysu można...

Komentarze

Najnowsze komentarze
2014-10-27 19:56
Barbara Idzikowska:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
W 2006r. zainwestowałam 18.000 tys. zł w fundusze gwarantowane na emeryturę w AEGON. Obecnie[...]
2013-10-18 12:32
group:
Gwarantowana emerytura z AEGON Gwarantowany Program
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
2011-04-03 14:09
fundusze.:
3 kroki do pewnych i efektywnych inwestycji z AEGON
Aegon zna się na rzeczy, polecam.
O mnie
Blog specjalistów ds. prog. inwestycyjnych Aegon.
Programy inwestycyjne firmy Aegon. Kontakt 509384332, info@dobre-inwestycje.pl
Kategorie
Ogólne
Archiwum
Rok 2009